Licencja 24534/01

Kadry i płace - rozliczanie projektów unijnych Olsztyn

dyplom

OFERTA BIURA RACHUNKOWEGO W OLSZTYNIE


Jeżeli Olsztyn to miasto, w którym funkcjonuje Wasza firma, jeżeli potrzebują Państwo skorzystać z usług księgowej, szukają pomocy z zakresu rachunkowości, przygotowują się do rozliczania projektów oraz dotacji unijnych lub szukają biura, które obsłuży Wasze kadry i płace – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

 1. PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 2. PROWADZENIA EWIDENCJI PODATKOWEJ RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO
 3. SPORZĄDZANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH
 4. PROWADZENIA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
  • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
 5. ROZLICZANIA PODATKU VAT
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
 6. KADR I PŁAC
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
  • kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
  • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
  • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,
  • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
  • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 7. OBSŁUGI ZUS
 8. ROZLICZEŃ Z PFRON
 9. SPRAWOZDAWCZOŚCI DO GUS
 10. SPORZĄDZANIA ROZLICZEŃ ROCZNYCH
 11. PROWADZENIA EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 12. PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW DO LEASINGU LUB KREDYTU
 13. POMOC PRZY ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 14. PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW DO LEASINGU LUB KREDYTU
 15. PRZEDSĄDOWEJ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI.